KONTAKTK4 Materiały Budowlane Sp. z o.o.

Brzeziny 95-060, ul, Sienkiewicza 87


Sekretariat:           046 8741050
email: biuro@k4materialybudowlane.pl; k4@k-4.com.pl
 
Hydraulika:             046 8741078
Okna i drzwi:          046 8741074
Pokrycia dachowe:  046 8741066, kom.519533451
                                                        509688625

Wyroby hutnicze:    046 8471068
Docieplemia,
sucha zabudowa:     046 8741066, kom.519533454